Duurzaamheid 

Duurzaamheid? CO2-verlaging? Klimaatbescherming? Wij bij Rotpunkt Küchen houden ons al erg lang bezig met dit soort vragen en thema's. Wij hebben nooit weggekeken – maar niet altijd naar alle consequenties gekeken of hieraan gedacht, die onze dagelijkse handelingen en onze beslissingen hebben voor het milieu en het klimaat.

Enkele jaren gelden zijn wij er daarom al mee begonnen, om ons diverse vragen te stellen: hoe kan men als producent voor keukenmeubels de CO2-voetafdruk verkleinen? Hoe het percentage vers hout verlagen, zodat waardevolle grondstoffen worden ontzien? En hoe kan men een positieve bijdrage leveren aan de klimaatbescherming?

Onze missie:
geen emissie 

Hoe en waar begin je ermee, de CO2-uitstoot te reduceren? Heel eenvoudig: met een balans. Met de kale cijfers. Met resultaten, zwart op wit.

Ook lieten we onze locaties in Bünde en Getmold controleren en een CO2-balans opstellen. Er volgden: veel inzichten, nog meer vergaderingen. En een belangrijke beslissing: d.m.v. het thema 'Vermijden-Verminderen-Compenseren' moet de CO2-uitstoot stapsgewijs worden gereduceerd.

Dat betekent concreet: alle emissies, die niet kunnen worden vermeden of verminderd, worden via een gecertificeerde partner (MyClimate) gecompenseerd in duurzaamheidsprojecten.

Onze groene productie 

Hoe zorgt men voor een duurzame productieomgeving?

Wij van Rotpunkt Küchen houden ons er permanent mee bezig, hoe de bekende processen en structuren geoptimaliseerd kunnen worden, hoe men het percentage van gebruikt vers hout in spaanplaten kan reduceren, productieafval kan gebruiken en medewerkers een gezonde werkomgeving kan bieden.

Tegenwoordig letten wij daar nog meer op dan nog enkele jaren geleden. We denken er over na hoe de materiaalefficiëntie kan worden verbeterd. En hoe wij ons productie- en adminstratieteam kunnen helpen om gezonder te werken.

together to zero

Sinds 2017 werken we er continu aan, processen te heroverwegen en gewoontes in twijfel te trekken – altijd met als doel, ons bedrijf en onze producten duurzamer en klimaatvriendelijker vorm te geven. Bij beslissingen gaat het al lang niet meer alleen om economische, maar vooral over ecologische en sociale aspecten. Iedere dag ontwikkelen we ons een stukje verder in de richting van klimaatneutraliteit – en weten, dat we nog veel te doen hebben. Ga met ons mee op weg.

UN 17 -
duurzaamheidsdoelstellingen 

Heinz-Jürgen Meyer, Andreas Wagner en Sven Herden

Sinds 2017 zijn we continu bezig om antwoorden te vinden op deze en vele andere vragen op het gebied van duurzaamheid. Ons handelen is daarbij op de 17 globale doelstellingen van de VN voor duurzame ontwikkeling van de Agenda 2030, de zogenaamde Sustainable Development Goals, gebaseerd.

Hierna tonen we u, wat we tot dusver al hebben veranderd, om het wereld- en leefklimaat te verbeteren – en welke doelen we ons voor de toekomst hebben gesteld. Doe met ons mee. together to zero.

Onze focus

  • 1 Geen armoede
  • 3 Gezondheid en welzijn
  • 4 Goede opleiding
  • 5 Gelijke kansen voor mannen en vrouwen
  • 7 Betaalbare en schone energie
  • 8 Menswaardig werk en economische groei
  • 9 Industrie, innovatie en infrastructuur
  • 12 Duurzame consumptie en productie
  • 13 Maatregelen voor klimaatbescherming
  • 15 Leven aan land
UN

In Kopenhagen, de hoofdstad van Denemarken, ontstaat het: de zogenaamde UN17 Village - een wijk waarin de 17 wereldwijde doelstellingen van de UN voor duurzame ontwikkeling, de Sustainable Development Goals, worden gerealiseerd. Wat een van de meest prestigieuze bouwprojecten ter wereld te maken heeft met Rotpunkt Küchen?

Heel veel. Want: de 536 woningen worden allemaal voorzien van onze duurzaam geproduceerde en gecertificeerde keuken- en badkamermeubels. Na een maandenlang durende aanbestedings- en toetsingsfase hebben wij uiteindelijk de voorkeur gekregen. En wij zijn er trots op dat wij deel uitmaken van dit consequent duurzame project, waarmee investeerder NREP en de architectenbureaus Lendager en Sweco Architects nieuwe normen willen stellen voor het bouwen in de toekomst. Onze deelname wordt o.a. mogelijk door het greenline BioBoard Gen2 - onze spaanplaat die voor wel 90 procent uit gerecycled hout bestaat.

UN17 Village

Als wij van Rotpunkt Küchen aan het klimaat denken, dan denken we eerst aan u, onze klanten. Waarom, vraagt u zich af? Heel eenvoudig: elk meubelstuk heeft door de gebruikte materialen invloed op het binnenklimaat van uw huis. Om dit te optimaliseren en om een verhoogde woongezondheid te creëren, zijn onze producten conform JIS F**** (F4Star) gecertificeerd. Daarbij gaat het om de emissieklasse van de Japan Industrial Standard (als equivalent voor de DIN-norm), die de wereldwijd hoogste eisen aan de formaldehyde-emissies stelt.

In de praktijk betekent dat: producten die zoals onze greenline BioBoard Gen2-spaanplaat gecertificeerd zijn volgens F4Star, geven circa 50 procent minder formaldehyde af aan de lucht in de ruimte dan de traditionele producten. Dat is niet alleen goed voor ons - maar vooral ook voor uw gezondheid.

Ons greenline BioBoard Gen2 is de oplossing voor iedereen die graag een duurzame, klimaatvriendelijke keuken wil. Terwijl conventioneel geproduceerde spaanplaten hoofdzakelijk uit vers hout bestaan, wordt voor het greenline BioBoard Gen2 tot wel 90 procent gerecycled hout gebruikt. Waarom dat een voordeel is? Het hoge aandeel gerecycled hout ondersteunt de koolstofbinding en ontlast als natuurlijke CO2-opslag de atmosfeer. Overigens: door het gebruik van onze greenline-spaanplaat behouden we jaarlijks een bosgebied van ca. 50 voetbalvelden.

Op de weg naar meer duurzaamheid, minder CO2-emissies en verbeterde klimaatbescherming hebben we ons al sterk gefocust op onze productie en onze producten. Maar zonder de betrokkenheid, de ideeën en de wil van onze medewerkers zou het niet mogelijk zijn, de gestelde doelen na te streven. Ieder van ons levert dagelijks een waardevolle bijdrage voor het bereiken van onze doelen – bijvoorbeeld door het gebruik van een fiets van de zaak voor het woon-werkverkeer. Want de weg naar klimaatneutraliteit? Lopen we met z'n allen.

U bent de afkorting FSC® vast en zeker al eens tegengekomen. Hij staat voor "Forest Stewardship Council®" – en dus voor een internationale organisatie, die zich wereldwijd inzet voor het behoud en het verantwoorde beheer van bossen. Nu al is 95% van het Rotpunkt Küchen productassortiment FSC-®gecertificeerd. Dat betekent niet alleen, dat we voor onze producten hout uit bossen in Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk gebruiken – maar ook, dat daarbij op duurzame bosbouw, de naleving van mensenrechten en faire werkomstandigheden wordt gelet. Daardoor nemen we niet alleen onze verantwoordelijkheid voor de omgeving, maar ook voor onze sociale interactie.

Sinds 2019 zijn wij van Rotpunkt Küchen partner van MyClimate. Samen met MyClimate compenseren we alle niet vermijdbare emissies uit de sectoren productie, wagenpark en werknemersmobiliteit. Een praktijkvoorbeeld: via een gezamenlijk klimaatbeschermingsproject ondersteunen MyClimate en Rotpunkt Küchen families in Kenia met efficiënte fornuizen op weg naar een zorgeloos leven. Momenteel profiteren al 849 Kenianen door een beter luchtklimaat in de binnenruimtes en van meer vrijheid door minder tijdsbesteding aan het verzamelen van brandhout. Bovendien kon door de activiteiten een bosoppervlak van 5,25 ha (dat komt overeen met de afmeting van 7 voetbalvelden) worden behouden als natuurlijke CO2-opslag.