Headerbild

Duurzaamheid

Duurzaamheid? CO2-reductie? Klimaatbescherming? Toegegeven: Al tientallen jaren hebben wij van Rotpunkt Küchen ons niet beziggehouden met thema's en vragen als deze.
We hebben niet weggekeken, maar ook niet bewust gekeken – en dat, hoewel ons dagelijks handelen, onze beslissingen directe invloed hebben op ons milieu en ons klimaat. Maar hoe doe je dat als producent van keukenmeubels, de CO2-voetafdruk te verkleinen? Hoe reduceer je het gebruik van vers hout, om waardevolle
hulpbronnen te sparen? En hoe lever je een positieve bijdragen aan de klimaatbescherming? Deze – en nog veel andere vragen – hebben we ons gesteld.

VN 17 Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Sinds 2017 zijn we continu bezig om antwoorden te vinden op deze en vele andere vragen op het gebied van duurzaamheid. Ons handelen is daarbij op de 17 globale doelstellingen van de VN voor duurzame ontwikkeling van de Agenda 2030, de zogenaamde Sustainable Development Goals, gebaseerd. Hierna tonen we u, wat we tot dusver al hebben veranderd, om het wereld- en leefklimaat te verbeteren – en welke doelen we ons voor de toekomst hebben gesteld. Doe met ons mee. together to zero.

Heinz-Jürgen Meyer, Andreas Wagner and Sven Herden

De 17 globale doelstellingen van de
VN voor duurzame ontwikkeling

 

Onze focus

1 Geen armoede
3 Gezondheid en welzijn
4 Hoogwaardige opleiding
5 Geslachtsgelijkheid
7 Betaalbare en schone energie
8 Fatsoenlijk werk en economische groei
9 Industrie, innovatie en infrastructuur
12 Duurzame consumptie en productie
13 Maatregelen ter bescherming van het klimaat
15 Leven op het land

 

 

Andere doelstellingen

2  Geen honger
6 Schoon water en sanitair
10 Ongelijkheid verminderen
11 Duurzame steden en gemeenschappen
14 Leven in het water
16 Vrede, Justitie en sterke publieke diensten
17 Partnerschap om Doelstelligen te bereiken


UN17 Village.

In Kopenhagen, de hoofdstad van Denemarken, wordt de zogenaamde UN17 Village gebouwd: een wijk die de 17 wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN (de Sustainable Development Goals) nastreeft. Wat heeft een van de meest ambitieuze bouwprojecten ter wereld met Rotpunkt Küchen te maken? Veel. De reden: Elk van de 536 woningen zal met onze duurzaam geproduceerde en gecertificeerde keuken- en badkamermeubels worden uitgerust. Na een maandenlange aanvraag- en beoordelingsfase kregen wij uiteindelijk de gunning. We zijn er trots op deel uit te maken van dit bijzonder duurzame project, waarmee de investeerder NREP en de architectenbureaus Lendager en Sweco Architects nieuwe normen willen stellen voor de bouwprojecten van de toekomst. Onze deelname wordt onder meer mogelijk gemaakt door de greenline BioBoard Gen2, onze spaanplaat die tot 90 procent uit gerecycled hout bestaat.

781 Kashmir

751 White

Zerox FM 2510 875 Clay Dark

Onze missie: nul uitstoot

Hoe en waar begin je ermee, de CO2-uitstoot te reduceren? Heel eenvoudig: Met een balans. Met de kale cijfers. Met resultaten, zwart op wit. Ook lieten we onze locaties in Bünde en Getmold controleren en een CO2-boekhouding opstellen. Er volgden: veel inzichten, nog meer vergaderingen. En een belangrijke beslissing: Via de aanpak "Vermijden-Verminderen-Compenseren" moeten de CO2-emissies stapsgewijs worden gereduceerd. Dat betekent concreet: Alle emissies, die niet kunnen worden vermeden of verminderd, worden via een gecertificeerde partner (MyClimate) gecompenseerd in duurzaamheidsprojecten.


 

 

Onze groene productie

Hoe creëer je een duurzame productieomgeving? Wij van Rotpunkt Küchen hebben tientallen jaren uitsluitend conventioneel spaanplaat met een hoog gehalte vers hout geproduceerd. We hebben niet echt nagedacht over productieafval. En ook de werkomgeving voor onze medewerkers bleef lang niet ter discussie. Maar toen gingen we eens beter kijken. Nagedacht, hoe de materiaalefficiëntie kan worden verbeterd. Erover nagedacht, hoe we ons team in de productie en management erbij kunnen ondersteunen, gezonder te werken. Dit proces heeft veel goede ideeën opgeleverd – daaronder ook enige technische innovaties. Zo kunnen we op de locatie Getmold bijvoorbeeld in batchgrootte 1 produceren en daardoor de hoeveelheid materiaalafval aanzienlijk reduceren. Bovendien hebben onze medewerkers in de expeditie de mogelijkheid, een passief robotexoskelet te gebruiken, dat de fysieke belasting bij het uitvoeren van zware repetitieve of taken boven het hoofd vermindert. Voor het complete team zijn er talrijke aanbiedingen in het kader van een bedrijfsmatige gezondheidszorg. Want duurzaamheid? Heeft niet alleen betrekking op techniek, maar ook op onze dagelijkse interactie.

 

together to zero

Sinds 2017 werken we er continu aan, processen te heroverwegen en gewoontes in twijfel te trekken – altijd met als doel, ons bedrijf en onze producten duurzamer en klimaatvriendelijker vorm te geven. Bij beslissingen gaat het al lang niet meer alleen om economische, maar vooral over ecologische en sociale aspecten. Iedere dag ontwikkelen we ons een stukje verder in de richting van klimaatneutraliteit – en weten, dat we nog veel te doen hebben. Ga met ons mee op weg.

 • Duurzaam uit overtuiging

  Hoe Rotpunkt de wereld een klein beetje beter maakt.

  Reductie van het materiaalgebruik en het materiaalafval.

  2017

 • Duurzaam uit overtuiging

  Hoe Rotpunkt de wereld een klein beetje beter maakt.

  Bedrijfsbrede certificering van het energiebeheer conform ISO 50001.

  2018

 • Duurzaam uit overtuiging

  Hoe Rotpunkt de wereld een klein beetje beter maakt.

  Ontwikkeling van een pakket maatregelen voor continue CO2-reductie.

  2019

 • Duurzaam uit overtuiging

  Hoe Rotpunkt de wereld een klein beetje beter maakt.

  Klimaatvriendelijke productie op de locaties Bünde en Getmold. Volledige omschakeling naar groen stroom.

  2020

 • Duurzaam uit overtuiging

  Hoe Rotpunkt de wereld een klein beetje beter maakt.

  Gebruik van FSC®-gecertificeerde materialen voor de keukenproductie.

  2021

 • Sustainable by conviction

  How Rotpunkt makes the world a little bit better.

  Volledige omschakeling naar eigen warmteproductie door biomassa (houtafval).

  2022

 • Duurzaam uit overtuiging

  Hoe Rotpunkt de wereld een klein beetje beter maakt.

  Onze volgende doelen: Een keuken, die niet alleen klimaatvriendelijk geproduceerd, maar ook met CO2-neutrale materialen is geproduceerd. Nieuwbouw van onze productie op de locatie Bünde met de modernste robotica en zonne-energie alsmede installatie van laadpalen voor elektrische voertuigen.

  toekomst

   

   

  Klimaatvriendelijk

  Als wij van Rotpunkt Küchen aan het klimaat denken, dan denken we eerst aan u, onze klanten. Waarom, vraagt u zich af? Heel eenvoudig: Elk meubelstuk heeft door de gebruikte materialen invloed op het binnenklimaat van uw huis. Om dit te optimaliseren en om een verhoogde woongezondheid te creëren, zijn onze producten conform JIS F**** (F4Star) gecertificeerd. Daarbij gaat het om de emissieklasse van de Japan Industrial Standard (als equivalent voor de DIN-norm), die de wereldwijd hoogste eisen aan de formaldehyde-emissies stelt.

  Heel praktisch betekent dat: Producten, die als onze greenline Bio Board Gen2-spaanplaat conform F4Star zijn gecertificeerd, geven rond 50 procent minder formaldehyde aan de ruimtelucht af dan conventionele producten. Dat is niet alleen goed voor ons - maar vooral ook voor uw gezondheid.

   

   

  Omwille van de natuur

  Ons greenline Bioboard Gen2 is de oplossing voor iedereen, die een duurzame en klimaatvriendelijke keuken wil. Terwijl conventioneel geproduceerde spaanplaat overwegend van vers hout wordt gemaakt, wordt voor het greenline Bioboard Gen2 tot 90 procent gerecycled hout gebruikt. Waarom dat een voordeel is? Het hoge aandeel gerecycled hout ondersteunt de koolstofbinding en ontlast als natuurlijke CO2-opslag de atmosfeer. Overigens: Door het gebruik van onze greenline-spaanplaat behouden we jaarlijks een bosgebied van ca. 50 voetbalvelden.


  Cradle to Cradle is een aanpak voor een continue en consistente circulaire economie en voor het gebruik van gerecyclede materialen.

  De FSC®-handelsmerken op hout en houtproducten staan wereldwijd voor transparantie en geloofwaardigheid. Ze verzekeren, dat mensen en natuur fair en verantwoordelijk worden behandeld.

  De Noorse zwaan, in Scandinavië „De zwaan” genoemd, is een type I-milieukeur (ISO 14024), als een verklaring over de milieuvriendelijkheid van producten In vergelijking met concurrerende producten door onafhankelijke derden. Het is een milieukeur van de Scandinavische Ministerraad.

  De Blaue Engel is een milieukeurmerk voor bijzonder milieuvriendelijke producten en diensten. Bij spaanplaat is de formaldehyde-emissie een belangrijk criterium voor de toekenning van het zegel. Voor de toekenning worden de spaanplaten door het onafhankelijke RAL-instituut gecertificeerd.

  De California Air Resources Board (CARB) is een regeringscommissie van de staat Californië in de Verenigde Staten. De adviescommissie, die sinds 1967 actief is, staat internationaal bekend om zijn bijzonder strenge wetsvoorstellen inzake het bereiken en behouden van een gezonde luchtkwaliteit.

  Excellent

  Ons greenline BioBoard Gen2 komt van Pfleiderer Deutschland GmbH, waar het als „DecoBoard P2 F****” is vermeld. Ongeacht hoe u het noemt: Onze spaanplaat is veelzijdig getest en onderscheiden. Zo kunt u er zeker van zijn, met de koop van een Rotpunkt-keuken een waardevolle bijdrage te leveren aan de klimaatbescherming.

  Verantwoord en bewust handelen

  U bent de afkorting FSC® vast en zeker al eens tegengekomen. Hij staat voor "Forest Stewardship Council®" – en dus voor een internationale organisatie, die zich wereldwijd inzet voor het behoud en het verantwoorde beheer van bossen. Nu al is 95 % van het Rotpunkt keukens-productassortiment FSC®-gecertificeerd. Dat betekent niet alleen, dat we voor onze producten hout uit bossen in Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk gebruiken – maar ook, dat daarbij op duurzame bosbouw, de aanhouding van mensenrechten en faire werkomstandigheden wordt gelet. Daardoor nemen we niet alleen verantwoording voor onze omgeving, maar ook onze sociale interactie.


  Goed doen

  Sinds 2019 zijn wij van Rotpunkt Küchen partner van MyClimate. Samen met MyClimate compenseren we alle niet vermijdbare emissies uit de sectoren productie,  wagenpark en werknemersmobiliteit. Een praktijkvoorbeeld: Via een gezamenlijk klimaatbeschermingsproject ondersteunen MyClimate en Rotpunkt Küchen families in Kenia met efficiënte fornuizen op weg naar een zorgeloos leven. Momenteel profiteren al 849 Kenianen door een beter luchtklimaat in de binnenruimtes en van meer vrijheid door minder tijdsbesteding voor het verzamelen van brandhout. Bovendien kon door de activiteiten een bosoppervlak van 5,25 ha (dat komt overeen met de afmeting van 7 voetbalvelden) worden behouden als natuurlijke CO2-opslag.


  Samen naar het doel

  Op de weg naar meer duurzaamheid, minder CO2-emissies en verbeterde klimaatbescherming hebben we ons al sterk gefocust op onze productie en onze producten. Maar zonder de betrokkenheid, de ideeën en de wil van onze medewerkers zou het niet mogelijk zijn, de gestelde doelen na te streven. Ieder van ons levert dagelijks een waardevolle bijdrage voor het bereiken van onze doelen – bijvoorbeeld door het gebruik van fiets van de zaak voor het woon-werkverkeer. Want de weg naar klimaatneutraliteit? Lopen we met z'n allen.

   

   

  Enkele van onze Greenline-opties

  Ontdek hier sommige van onze 12.800 greenline- varianten!

  • Beach Grey FM
  • Old Wild Oak MT
  • Magnolia FM
  • Lava FM
  • Kashmir FM
  • Just Grey FM
  • Snow FM
  • Stone FM
  • White FM
  • Urban Wild Oak MT
  • Terra Grey FM
  • Grigio FM
  • Daylight Grey FM
  • Clay Dark FM
  • Carbon FM
  • Black FM
  • Zerox Hpl XT | Beach Grey
  • Tempo MT | Carbon
  • Zerox FM | Dark Concreto
  • Zerox FM | Concreto
  • Zerox FM | Clay Dark
  • Zerox FM | Carbon
  • Zerox FM | Black
  • Zerox FM | White
  • Zerox FM | Magnolia
  • Memory MT | Urban Wild Oak
  • Memory MT | Old Wild Oak
  • Zerox FM | Daylight Grey
  • Zerox FM | Grigio
  • Zerox FM | Just Grey
  • Tempo MT | Urban Wild Oak
  • Tempo MT | Old Wild Oak
  • Zerox FM | Umbra
  • Zerox FM | Terra Grey
  • Zerox FM | Stone
  • Zerox FM | Snow
  • Zerox FM | Sand
  • Zerox FM | Lava
  • Zerox FM | Kashmir
  • Zerox Hpl XT | White
  • Zerox Hpl XT | Umbra
  • Zerox Hpl XT | Arabica
  • Square MT | Urban Wild Oak
  • Square MT | Old Wild Oak
  • Cubica MT | Urban Wild Oak
  • Zerox Hpl XT | Black
  • Zerox Hpl XT | Carbon
  • Zerox Hpl XT | Clay Dark
  • Zerox Hpl XT | Terra Grey
  • Zerox Hpl XT | Stone
  • Zerox Hpl XT | Snow
  • Zerox Hpl XT | Magnolia
  • Zerox Hpl XT | Lava
  • Zerox Hpl XT | Kashmir
  • Zerox Hpl XT | Just Grey
  • Zerox Hpl XT | Grigio
  • Zerox Hpl XT | Daylight Grey
  • Tempo MT | City Grey Oak
  • Tempo MT | Terra Grey
  • Tempo MT | Stone
  • Tempo MT | Snow
  • Tempo MT | Sand
  • Tempo MT | Magnolia
  • Tempo MT | Kashmir
  • Tempo MT | Just Grey
  • Tempo MT | Grigio
  • Tempo MT | Daylight Grey
  • Tempo MT | Umbra
  • Zerox SG | Magnolia
  • Zerox SG | White
  • Zerox Metal Line XT | Terra Grey
  • Zerox Metal Line XT | Snow
  • Zerox Metal Line XT | Carbon
  • Tempo MT | City Nature Oak
  • Old Wild Oak
  • Cubica MT | Old Wild Oak
  • Clay Dark